Zamknij

 

Szanowni Klienci,

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest Fizar Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem: ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, posiadającą NIP: 5272771211 oraz zarejestrowaną pod numerem KRS 0000620869 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Na stronie www.uniapark.pl używamy plików cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie.

Dane osobowe, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: adres IP i adres e-mail.

Dane są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  1. w celu analizowania ruchu na stronie uniapark.pl;

  2. w celu przesyłania informacji handlowych – newsletterów;

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest korzystanie ze strony uniapark.pl;
ad. cel określony w pkt. 2. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

W przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby oraz pod adresem mailowym michal.marciniak@eu.jll.com

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 
promocje

Aktualności

 
Mural “Portret kobiety”, autorstwa Guido van Heltena
05 maja 2016

Mural “Portret kobiety”, autorstwa Guido van Heltena

Na kamienicy sąsiadującej z parkingiem CH Unia Park powstał mural stworzony przez znanego australijskiego artystę - Guido van Heltena. Wykonanie muralu poprzedzone zostało konsultacjami z mieszkańcami miasta, którzy punkcie w konsultacyjnym ustawionym
 
Na niebiesko dla autyzmu!
01 kwietnia 2016

Na niebiesko dla autyzmu!

W dniach 1-2 kwietnia 2016 nasz budynek weźmie udział w akcji Na niebiesko dla autyzmu (Light It Up Blue), organizowanej w Polsce przez Fundację SYNAPSIS.
 
Wielkanocna pracownia w UniaPark!
22 marca 2016

Wielkanocna pracownia w UniaPark!

Dziękujemy za udział w wielkanocnych warsztatach.
 
19 marca zapraszamy na Wielkanoc z UniaPark!
10 marca 2016

19 marca zapraszamy na Wielkanoc z UniaPark!

W programie min. ozdabianie pisanek, wielkanocna pracownia, słodkie upominki!
 
Mikołajki w UniaPark!
19 grudnia 2015

Mikołajki w UniaPark!

Dziękujemy za udział w spotkaniu z Mikołajem!