Zamknij

 

Szanowni Klienci,

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest Fizar Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem: ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, posiadającą NIP: 5272771211 oraz zarejestrowaną pod numerem KRS 0000620869 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Na stronie www.uniapark.pl używamy plików cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie.

Dane osobowe, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: adres IP i adres e-mail.

Dane są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  1. w celu analizowania ruchu na stronie uniapark.pl;

  2. w celu przesyłania informacji handlowych – newsletterów;

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest korzystanie ze strony uniapark.pl;
ad. cel określony w pkt. 2. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

W przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby oraz pod adresem mailowym michal.marciniak@eu.jll.com

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 Aktualno?ci

 
24 Marzec 2018

Wielkanoc w UniaPark

24 marca 2018
 
08 Luty 2018

08-14.02 Walentynki w Takko Fashion!

08-14.02 Walentynki w Takko Fashion!
 
16 Grudzień 2017

Miko?ajki w Unia Park!

16 grudnia 2017
 
 
promocje

RTV EURO AGD

Sie? Euro by?a pionierem na polskim rynku sprz?tu RTV-AGD i wci??, po ponad 20 latach od za?o?enia, wyprzedza konkurencj? pod wzgl?dem szybko?ci wprowadzania najnowszych technologii do swojej oferty, innowacyjno?ci rozwi?za? i nieustannie doskonalonej obs?ugi klienta.

W naszej ofercie znajduj? si? sprz?t audio-video, zmechanizowany sprz?t gospodarstwa domowego, sprz?t telekomunikacyjny, komputerowy, fotograficzny, oraz akcesoria - czyli pe?en zakres sprz?tu wykorzystywanego we wszystkich dziedzinach wsp?czesnego ?ycia zarwno w domu, w pracy, na wakacjach, jak i podczas podr?y s?u?bowych.

Nasze us?ugi staramy si? jak najlepiej dostosowa? do indywidualnych potrzeb klienta, dlatego oferujemy kilka r?nych rodzajw sp?aty ratalnej, dostaw? do domu, mo?liwo?? zakupw w naszym sklepie internetowym, mo?liwo?? zamwienia sprz?tu przez telefon i przed?u?enie gwarancji. Dok?adny opis wszystkich us?ug znajduje si? na stronie g?wnej sklepu www.euro.com.pl .
W ci?gu 23 lat dzia?alno?ci na polskim rynku zdobyli?my ogromne zaufanie kilkunastu milionw klientw, ktrzy w oparciu o swoje pozytywne do?wiadczenia ze wsp?pracy z Euro AGD bardzo ch?tnie korzystaj? z naszej oferty.
EURO_tekst2